Artquatic Speciality Diver
01/06/2016
Advanced Open Water Diver
01/07/2016
Mostrar tot

Premi Fotogràfic #artquatic2016

 

FOTO: Imatge guanyadora del Premi Fotogràfic #artquatic2015

 

Artquatic (art + aquàtic)   La primera exposició fotogràfica mai realitzada. Una galeria d’art fotogràfic en una pisicina municipal que ha permès a més de 3000 persones accedirs al medi subaquàtic a la província de Lleida. Un cop més torna a Lleida i serveix d’acte central de la nostra II Setmana de la Imatge Subaquàtica Artquàtic. Perquè la imatge subaquàtica continua estant per nosaltres una premisa bàsica que hem mantingut des dels nostres inicis convoquem la segona edició del concurs de fotografia i us convidem a tots a iniciar-vos a la fotografia i vídeo subaquàtic a través del nostre curs SSI Digital Underwater Photo&Video Diver.

II Setmana de la Imatge Subaquàtica Artquàtic

Dilluns, 11 de juliol. Xerrada sobre les bases tècniques de la imatge amb el fotògraf subaquàtic Spice Diver. Guanyador de l’edició del nostre concurs de l’any passat i bussejador d’artquatic.

Dimecres, 13 de juliol. Exposició submergida artquatic a les piscines públiques de Pardinyes. Una nova oportunitat de visitar l’exposició i iniciar-te en el busseig amb el suport de l’Ajuntament de Lleida.

Dijous,  14 de juliol. Xerrada sobre la filmació i edició de video amb Quim Abadia. Videògraf d’Artquatic.

Dissabte, 16 de juliol. Artquatic Express Fotosub. Una sortida de busseig dedicada a formar-te de manera pràctica en la fotografia subaquàtica.

Diumenge, 17 de juliol. Artquatic Fotosub Boat Diving. Dues immersions des d’embarcació dedicades a formar-te de manera pràctica en la fotografia subaquàtica.

Xerrades gratuïtes a les 20:00 hores en el nostre centre. No t’ho perdis!!!

El II Open de Fotografia Subaquàtica #artquatic2016 Prepara’t, participa i guanya el premi!!!

Bases del concurs:

Requisits i mecànica:

Per participar al concurs, l’usuari (major de 16 anys) haurà de pujar una foto de la seva titularitat a Instagram de fotografia subaquàtica lliure. El participant haurà d’etiquetar les fotografies amb el hashtag #artquatic2016. El plaç acabarà l’u de desembre de 2016.

Premi:

La millor imatge realitzada per un soci d’artquatic participant rebrà de premi la inscripció anual al Club Esportiu Artquatic per l’any 2017 amb assegurança. La imatge de qualsevol participant major de 16 anys que tingui el major nombre de cors (m’agrada) a l’aplicació Instagram amb el hastag #artquatic2016 rebrà una inscripció anual al Club Esportiu Artquatic per l’any 2017 amb assegurança inclosa.

Protecció de dades personals: 

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals recollides (dades identificatives i imatges) amb motiu de la vostra participació al concurs fotogràfic #ARTQUATIC2016 al qual us podeu subscriure seran tractades amb l’única finalitat de poder participar-hi. Amb la participació al concurs, el titular de les dades autoritza expressament al Club Esportiu Artquatic de Lleida perquè les posi a disposició de tercers a fi de donar-les a conèixer als seguidors dels mitjans socials del Club Esportiu Artquatic (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr,…) En cap cas les dades no seran utilitzades per a altres finalitats, ni cedides a tercers, excepte quan els participants així ho autoritzin expressament. Les dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, titularitat del Club Esportiu Artquatic de Lleida, al qual, en el seu tractament, li seran aplicades les mesures de seguretat corresponents per tal de garantir la seva confidencialitat i integritat. Així mateix, Artquatic no es responsabilitza de l’ús que facin tercers de les dades personals a les quals els mateixos titulars hagin donat accés o permès el seu tractament per al seu accés públic mitjançant el mitjà social.

En cas que vulgueu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició us podeu dirigir mitjançant un escrit a Club Esportiu Artquatic de Lleida indicant la referència “Exercici de Drets” o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça info@artquatic.cat adjuntant, en ambdós casos, la vostra acreditació per mitjà del vostre DNI.

Així mateix, recordem que en cas de voler exercir el dret de cancel·lació, Club Esportiu Artquatic procedirà a retirar la imatge del seu espai web i plataformes socials, però no es responsabilitza de la incorporació de les imatges a espais web de tercers que s’hagi produït mentre la imatge estava disponible.

Drets de propietat intel·lectual:

Per tal de poder dur a terme el concurs fotogràfic en les condicions tècniques necessàries de participació al mitjà social Instagram, els participants, amb l’aportació d’una fotografia al concurs, hauran d’acceptar les condicions següents per considerar vàlida la seva participació i per al compliment dels requisits legals que es deriven de la normativa que protegeix els drets de propietat intel·lectual aplicables a les obres originals, entre d’altres les imatges gràfiques i les fotografies:

  1. Les fotografies hauran de ser de 15cm x15cm, i caldrà que tinguin una resolució mínima de 300 pínxels.
  1. Mitjançant l’aportació de les fotografies al concurs, els participants manifesten ser-ne els titulars/autors legítims, als quals els seran reconeguts els drets d’autoria corresponents i, per tant, els drets de propietat intel·lectual que es derivin d’aquesta condició, figurant a cada imatge el seu autor/participant.
  1. Les fotografies aportades al concurs hauran de ser originals. D’aquesta manera, no s’admetran fotografies copiades, modificades o alterades, procedents d’altres obres fotogràfiques, per tal de protegir els drets de propietat intel·lectual de tercers.
  1. Les fotografies aportades al concurs seran custodiades per Club Esportiu Artquatic i posades a disposició dels usuaris del seu web i mitjans socials.
  1. Amb l’aportació de fotografies al concurs, els participants autoritzen el Club Esportiu Artquatic per a la seva difusió i posada a disposició de tercers, per mitjà de Twitter, Facebook, Flickr, Pinterest, Instagram aplicant-se, en aquest moment, les normes previstes per a la protecció dels drets de propietat intel·lectual que figuren als mitjans socials, eximint Artquatic de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar pels usos que les mateixes plataformes i els tercers que hi intervenen en puguin fer.
  1. Així mateix, els participants autoritzen Artquatic perquè pugui crear, dins dels espais web artquatic.cat un àlbum fotogràfic en el qual es recullin totes les imatges que han participat al concurs de manera que puguin ser accessibles per als seguidors de la pàgina web i plataformes socials, en els termes de l’apartat anterior.
  2. Quan les imatges/fotografies aportades al concurs hagin estat o estiguin, en el moment de participar al concurs, disponibles per mitjà del portal web www.artquatic.cat com també Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram I Flickr, Artquatic no es farà responsable dels usos que tercers, mitjançant aquestes plataformes, hagin fet fora del concurs al qual corresponen les presents condicions de protecció dels drets de propietat intel·lectual.
  1. La fotografia ha de ser feta pel participant i ser obra original. No contenir ni fer referències a marques de tercers. No contenir cap contingut ni material obscè. Obtenir les autoritzacions necessàries de les persones que puguin aparèixer a les fotografies, tret dels altres participants a la campanya, que ja han donat el seu consentiment.

Acceptació de les bases:

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i del criteri del Club Esportiu Artquatic de Lleida pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del guanyador. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants en comportarà l’exclusió.

 

Photo & Video